ورود / ثبت نام

Swansea University

دانشگاه سوانزی توسط شاه جرج پنجم در سال 1920 تاسیس شد. سال بعد در 1921 رئیس دانشگاه خانم دکتر ماری ویلیامز شد و ایشان اولین بانویی بودند که به ریاست یک دانشگاه منصوب شده بودند. در سال 1960 دانشگاه سوانزی با ساخت و ساز هایی فضای آموزشی خود را گسترش داد و در این حال […]